Echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap

Samen uit elkaar

Ergens op een moment in het verleden besloot u met elkaar te gaan leven. Wij begrijpen dat uit elkaar gaan meestal niet een gezamenlijke keuze is. Toch is scheiden ook iets wat u samen moet doen, waarbij het niet gaat om winnen of verliezen maar om het bereiken van een oplossing waar u beiden tevreden mee kunt zijnDit laatste is zeker het geval als u na de scheiding op de een of andere manier nog met elkaar verder moet, bijvoorbeeld omdat u (jonge) kinderen hebt.

Omdat uit elkaar gaan een emotionele gebeurtenis is en praten met een partner die blijkbaar niet meer met u verder wil of met wie u niet meer uw leven zal willen delen, (zeer) lastig, ongemakkelijk, moeilijk of in ieder geen pretje is, bieden wij u mediation. Onder begeleiding van onze MfN-registermediator Domino van Tour gaat u met elkaar in gesprek. En u hebt veel te bespreken. Er moeten immers afspraken worden gemaakt over: 

Nadat de afspraken op papier zijn gezet, zullen wij zorgen voor de verdere juridische afwikkeling. Voor meer informatie over scheidingsmediation verwijzen wij u naar onze andere website: vantourmediation.nl.

Als u er niet samen uitkomt? U bent uiteraard ook welkom bij ons wanneer u denkt dat het om welke reden dan ook niet zal lukken om samen uit elkaar te gaan. Mr. Van Tour zal dan verzoekschrift op eenhoofdig verzoek (of een verweerschrift indien uw partner al een verzoekschrift heeft ingediend) indienen bij de rechtbank.

Overige familiezaken Wij kunnen u uiteraard ook bijstaan in alle overige zaken op het gebied van het personen- en familierecht. Daarbij gaat het onder meer over de volgende onderwerpen:

  • afstamming (erkenning, vaststelling/ontkenning vaderschap)
  • gezag en voogdij
  •  omgang en informatie
  •  kinder- en partneralimentatie
  • toestemming verhuizing/ vakantie
  • erfenis
  • bewind, curatele, mentorschap
  • ondertoezichtstelling / Uithuisplaatsing / gesloten jeugdhulp